Cílem předmětu je seznámit studenty se základními investičními instrumenty finančního trhu - cennými papíry a finančními deriváty. Po absolvování předmětu se student orientuje v terminologii a legislativě upravující tyto instrumenty. Dále student umí kvantifikovat výnos a rizika spojená s jednotlivými investičními nástroji a rozumí problematice jejich oceňování.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy cenných papírů a finančních derivátů a jejich právní úpravou v ČR. V kurzu je dále věnována pozornost oceňování vybraných investičních nástrojů a analýze jejich výnosnosti a rizika.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní typologií cenných papírů. Studenti budou postupně seznámeni se všemi druhy cenných papírů, s vybranými deriváty finančního trhu a jejich právní úpravou v ČR. Kurz se dále zaměřuje na analýzu výnosů, rizik a oceňování jednotlivých investičních nástrojů.