Předmět je koncipován jako teoreticko ? praktický. Je určen k rozšíření vědomostí týkajících se Romské národnostní menšin, dalších menšin žijících na území České republiky ? potažmo Evropské unie, dále imigrantů, uprchlíků (obecně) a jejich dětí. Předmět je určen k pochopení zdravotně-sociální problematiky integrace; k seznámení se sociokulturními specifiky těchto rozmanitých skupin cizinců žijících na území České republiky, dále se specifiky Romské národnostní menšiny a dalších menšin.