Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu finanční analýzy. Student po absolvování předmětu ovládá metody finanční analýzy a plánování a disponuje dovednostmi v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů a jejich užití ve finančním řízení a rozhodování podniků.