Cílem předmětu je zvládnutí všeobecného rámce účetního systému a vymezení požadavků na účetní výkaznictví z hlediska uživatelských cílů. Účetnictví poskytuje komplexní pohled na činnost podnikatelského subjektu - zachycuje náklady, výnosy, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, majetek a jeho zdroje. Vyjadřuje rovněž vztah podnikatelského subjektu k vnějšímu světu, především ke státnímu rozpočtu, odběratelům, dodavatelům, peněžním ústavům.
Cílem předmětu je zvládnutí všeobecného rámce účetního systému a vymezení požadavků na účetní výkaznictví z hlediska uživatelských cílů. Účetnictví poskytuje komplexní pohled na činnost podnikatelského subjektu - zachycuje náklady, výnosy, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, majetek a jeho zdroje. Vyjadřuje rovněž vztah podnikatelského subjektu k vnějšímu světu, především ke státnímu rozpočtu, odběratelům, dodavatelům, peněžním ústavům.
Cílem předmětu je zvládnutí všeobecného rámce účetního systému a vymezení požadavků na účetní výkaznictví z hlediska uživatelských cílů. Účetnictví poskytuje komplexní pohled na činnost podnikatelského subjektu - zachycuje náklady, výnosy, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, majetek a jeho zdroje. Vyjadřuje rovněž vztah podnikatelského subjektu k vnějšímu světu, především ke státnímu rozpočtu, odběratelům, dodavatelům, peněžním ústavům.