Předmět uvádí studenty do teoreticko-metodologických základů přípravy a projekce pozemkových úprav v širších krajinných souvislostech. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy sběru potřebných podkladových dat a jejich analýzy pro potřeby pozemkových úprav.