Cílem cvičení je formou rozboru vlastních a již publikovaných vědeckých sdělení naučit studenty základní principy prezentace výsledků vědecké práce.