Cílem předmětu je seznámit posluchače s taxonomií, rozšířením a základní biologií živočichů zařazených do jednotlivých kategorií CITES - přílohy I, II a III, event. A, B, C, D. Přehled zástupců jednotlivých taxonomických skupin živočichů, zařazených v přílohách I, II, III CITES: Kmen Cnidaria - třídy Anthozoa, Hydrozoa. Kmen Mollusca - třídy Bivalvia, Gastropoda. Kmen Annelida, třída Hirudinoidea. Kmen Arthropoda, třídy Arachnida, Insecta. Kmen Chordata, třídy Elasmobranchii, Actinopterygii, Sarcopterygii, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. Rozšíření jednotlivých taxonů, základní údaje o jejich biologii, typu ohrožení, problematika ochrany. Specifikace zařazených taxonů z hlediska začlenění do jednotlivých příloh.