Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie I. je věnována autekologii, demekologii a synekologii (tj. ekologii na úrovni jedinců, populací a společenstev).