Cykly přednášek Ekologie I a II jsou úvodem do obecné ekologie jakožto vědy koumající vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Cílem předmětu je tedy seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie II vychází z poznatků Ekologie I a je věnována synekologii (tj. ekologii na úrovni společenstev a ekosystémů).