Kurz uvádí posluchače do problematiky analýzy diskurzu, a to ve smyslu jak psaného tak mluveného slova. Cílem kurzu je systematicky budovat pochopení funkce textu a jeho komunikačního účelu, a stát se tak lépe vybaveným k řešení jazykových problémů a situací spojených se společenským, kulturním i profesním životem. Zatímco přednášky jsou koncipované na obecné, základní úrovni, semináře přímo reflektují odborné zájmy a potřeby studentů, budoucích učitelů. V rámci kurzu si studenti vyzkouší práci s vybranými korpusy.