Kurz uvádí posluchače do problematiky analýzy diskurzu, a to ve smyslu jak psaného tak mluveného slova. Cílem kurzu je systematicky budovat pochopení funkce textu a jeho komunikačního účelu, a stát se tak lépe vybaveným k řešení jazykových problémů a situací spojených se společenským, kulturním i profesním životem. Zatímco přednášky jsou koncipované na obecné, základní úrovni, semináře přímo reflektují odborné zájmy a potřeby studentů s ohledem na jejich budoucí profesní zaměření. Kurz od studentů vyžaduje pravidelnou četbu, přípravu na výuku a schopnost kritické diskuse. V rámci kurzu si studenti vyzkouší práci s vybranými korpusy.