Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti odměňování zaměstnanců v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Důraz při studiu je kladen na oblast tvorby a aplikace mzdového systému v organizaci. Podrobněji budou probrány oblasti hodnocení zaměstnanců ve vazbě na odměňování, mzdové formy, výkonové odměňování, nemzdové odměňování zaměstnanců, systém Cafeteria, odměňování v podnikatelské sféře a odměňování v nepodnikatelské sféře. Nedílnou součástí výkladu bude i oblast trendů v odměňování v ČR a EU.