Předmět objasňuje základní ekonomické vztahy při rozhodování managementu podniku. Východiskem je posouzení podnikatelského záměru, hodnotí se majetková a kapitálová struktura podniku, pozornost se věnuje také oceňování majetku podniku. Velká pozornost je věnována oblasti nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, na to navazuje řízení výrobní činnosti a její optimalizace. Závěr je věnován objasnění pojmů controlling a interní audit. Průběžně je zařazováno srovnání s obdobnými pojmy používanými v EU.
Předmět objasňuje základní ekonomické vztahy při rozhodování managementu podniku. Východiskem je posouzení podnikatelského záměru, hodnotí se majetková a kapitálová struktura podniku, pozornost se věnuje také oceňování majetku podniku. Velká pozornost je věnována oblasti nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, na to navazuje řízení výrobní činnosti a její optimalizace. Závěr je věnován objasnění pojmů controlling a interní audit. Průběžně je zařazováno srovnání s obdobnými pojmy používanými v EU.