Cílem předmětu je nabídnout studentovi vhled do antropologických předpokladů manželství a rodiny; seznámit ho se základní filosofickou a teologickou argumentaci ohledně manželství a rodiny; poskytnout mu analýzu současné situace (proměny na poli manželství a rodiny, positivní a negativní trendy...); přiblížit mu společenský kontext a jeho vliv na chápání a prožívání manželství a rodiny. Student je seznámen s pozicemi magisteria a s teologickou diskusí k manželství a rodině.
Cílem předmětu je nabídnout studentovi vhled do antropologických předpokladů manželství a rodiny; seznámit ho se základní filosofickou a teologickou argumentaci ohledně manželství a rodiny; poskytnout mu analýzu současné situace (proměny na poli manželství a rodiny, positivní a negativní trendy...); přiblížit mu společenský kontext a jeho vliv na chápání a prožívání manželství a rodiny. Student je seznámen s pozicemi magisteria a s teologickou diskusí k manželství a rodině.