Cílem předmětu je studenta naučit chápání souvislostí v rámci všech složek koordinované rehabilitace. Student se naučí používat terminologii včetně způsobů výkladu hodnocení osob s disabilitou dle MKF.