" Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s klienty/pacienty, ale i se spolupracovníky.

" Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s klienty/pacienty, ale i se spolupracovníky.