" Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s klienty/pacienty, ale i se spolupracovníky.

Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen sdětmi, jejich rodiči ale i se spolupracovníky.