Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti terciální péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelská péče nemocným a umírajícím. Umožňuje studentům pochopit, že hospicová péče zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt včetně opory jejich nejbližších příbuzných.