Věcným cílem předmětu je rozšířit vědomosti studenta/ky z oblasti komunikace. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si dovedností potřebných k schopnosti profesionálně komunikovat s klientem v oblasti zdravotnické péče. Poskytnout účastníkům metody a techniky účinného jednání, vedení rozhovoru a zvládání konfliktů pro zachování vlastní autonomie ve vztahu ke klientům a spolupracovníkům.