Student získá přehledné informace o problematice péče o jedince s handicapem a osvojí si poznatky o možnostech efektivní péče o jedince s handicapem. Cílem předmětu je naučit studenta aktivně zjišťovat potřeby jedinců s handicapem a jejich rodin a zajišťováním vhodné integrace handicapovaných jedinců do společnosti.