Předmět uvádí studenty do problematiky zdravotnických oborů s tím, že se zabývá jejich obecnou částí. Dále podává základní informace o používané terminologii, vyšetřovacích metodách a činnosti jednotlivých zdravotnických oborů. Cílem předmětu je vysvětlit studentům tohoto oboru základní medicínské termíny používané ve zdravotně sociální oblasti.

Předmět uvádí studenty do problematiky zdravotnických oborů s tím, že se zabývá jejich obecnou částí. Dále podává základní informace o používané terminologii, vyšetřovacích metodách a činnosti jednotlivých zdravotnických oborů. Cílem předmětu je vysvětlit studentům tohoto oboru základní medicínské termíny používané ve zdravotně sociální oblasti.