-student/ka si rozšíří vědomosti z oblasti komunikace -student/ka si osvojí dovednosti potřebné k schopnosti profesionálně komunikovat -student/ka si rozvine sociální percepci k prohloubení komunikačních kompetencí -student/ka se seznámí s využitím vybraných metod a technik sociálně psychologického výcviku -student/ka se seznámí s aplikací motivačního rozhovoru v práci sestry