Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický celek. Přednášky poskytují základ profesionálních znalostí o dovednostech, navazování kontaktů a získávání důvěry klientky/pacientky. Vede k osvojení teoretických zásad o adekvátní komunikaci s klientkami/pacientkami (s ohledem na jejich zdravotní, somatický, psychický i sociální stav) i se spolupracovníky. Nastiňuje důležitost terapeutické komunikace i v krizových situacích (např. agresivní člověk, umírající, člověk prožívající hodnotovou ztrátu).

Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický celek. Přednášky poskytují základ profesionálních znalostí o dovednostech, navazování kontaktů a získávání důvěry klientky/pacientky. Vede k osvojení teoretických zásad o adekvátní komunikaci s klientkami/pacientkami (s ohledem na jejich zdravotní, somatický, psychický i sociální stav) i se spolupracovníky. Nastiňuje důležitost terapeutické komunikace i v krizových situacích (např. agresivní člověk, umírající, člověk prožívající hodnotovou ztrátu).