Student bude seznámen s fyziologickými aspekty hodnocené laboratorními metodami (tj. hemostáza, koagulace, funkce krevních elementů, homeostáza, metabolické parametry).