Student/tka si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. Student/tka získá vědomosti a dovednosti pro provádění praktických výkonů s orientací na pacienta. Student/tka získá teoretické znalosti k provádění výkonů z oblasti závislých i nezávislých činností sestry. Student/tka se naučí praktické realizaci "celostní péče" o jednotlivce, pochopí význam uspokojení potřeby pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí u jednotlivce. Student/tka získá manuální zručnost k provádění jednotlivých ošetřovatelských výkonů. Student/tka si uvědomí důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální ošetřovatelské péče. Student/tka se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. Student/tka se naučí provádět výkony z oblasti závislých činností sestry tj. diagnostické a léčebné výkony. Student/tka získá praktické zkušenosti ze simulační výuky.

Student/tka si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. Student/tka získá vědomosti a dovednosti pro provádění praktických výkonů s orientací na pacienta. Student/tka získá teoretické znalosti k provádění výkonů z oblasti závislých i nezávislých činností sestry. Student/tka se naučí praktické realizaci "celostní péče" o jednotlivce, pochopí význam uspokojení potřeby pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí u jednotlivce. Student/tka získá manuální zručnost k provádění jednotlivých ošetřovatelských výkonů. Student/tka si uvědomí důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální ošetřovatelské péče. Student/tka se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. Student/tka se naučí provádět výkony z oblasti závislých činností sestry tj. diagnostické a léčebné výkony. Student/tka získá praktické zkušenosti ze simulační výuky.

" Student/tka si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. " Student/tka získá vědomosti a dovednosti pro provádění praktických výkonů s orientací na pacienta. " Student/tka získá teoretické znalosti k provádění výkonů z oblasti závislých i nezávislých činností sestry. " Student/tka se naučí praktické realizaci "celostní péče" o jednotlivce, pochopí význam uspokojení potřeby pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí u jednotlivce. " Student/tka získá manuální zručnost k provádění jednotlivých ošetřovatelských výkonů. " Student/tka si uvědomí důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální ošetřovatelské péče. " Student/tka se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. " Student/tka se naučí provádět výkony z oblasti závislých činností sestry tj. diagnostické a léčebné výkony
" Student/tka si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. " Student/tka získá vědomosti a dovednosti pro provádění praktických výkonů s orientací na pacienta. " Student/tka získá teoretické znalosti k provádění výkonů z oblasti závislých i nezávislých činností sestry. " Student/tka se naučí praktické realizaci "celostní péče" o jednotlivce, pochopí význam uspokojení potřeby pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí u jednotlivce. " Student/tka získá manuální zručnost k provádění jednotlivých ošetřovatelských výkonů. " Student/tka si uvědomí důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální ošetřovatelské péče. " Student/tka se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. " Student/tka se naučí provádět výkony z oblasti závislých činností sestry tj. diagnostické a léčebné výkony