- Student/studentka je seznámen/a s problematikou života menšin v pluralitní, multikulturní společnosti. - Student/studentka je seznámen/a a poznává životní filozofii národnostních menšin a vybraných náboženských vyznání na podkladě pochopení kulturních a náboženských odlišností. - Student/studentka při analýze poznatků čerpá z kulturní antropologie, historie, filozofie a etiky. - Student/studentka chápe strategii zdraví a životních priorit zvolených skupin ve vztahu k poskytování ošetřovatelské péče v širších společensko-kulturních souvislostech.