Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostik a léčebných metod. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna.
Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostik a léčebných metod. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna.

Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostik a léčebných metod. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna.