Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.
Specializační seminář navazuje na tematické okruhy předmětu Úvod do studia literatury. Na každém semináři bude analyzována a interpretována studie v kontextu dílčích přednášek předmětu Úvod do studia literatury. Vybrané studie čtené v českém či anglickém jazyce mají studenty seznámit se současným literárně vědným myšlením, které se neomezuje pouze na oblast literární, ale inspiruje se i v dalších humanitních disciplínách.