Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky filmové estetiky a prohloubit jejich interpretační schopnosti vzhledem k filmovému umění. Kurz se do této široké problematiky snaží nahlédnout optikou filmového žánru. Zkoumáním proměn vybraných žánrů bude představen i širší vývoj dějin filmu během 20. a 21. století. V ZS 2023/2024 bude otevřen jeden seminář pro 32 lidí. Další navýšení počtu studujících na semináři nebude možné. Děkuji za pochopení.
Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky filmové estetiky a prohloubit jejich interpretační schopnosti vzhledem k filmovému umění. Kurz se do této široké problematiky snaží nahlédnout optikou filmového žánru. Zkoumáním proměn vybraných žánrů bude představen i širší vývoj dějin filmu během 20. a 21. století.
Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky filmové estetiky a prohloubit jejich interpretační schopnosti vzhledem k filmovému umění. Kurz se do této široké problematiky snaží nahlédnout optikou filmového žánru. Zkoumáním proměn vybraných žánrů bude představen i širší vývoj dějin filmu během 20. a 21. století.