- představit význam role sestry v domácí péči - porozumět základní terminologii komplexní domácí péče v ČR - aplikovat vědomosti o ošetřovatelském procesu v podmínkách komplexní domácí péče - prakticky uplatnit ošetřovatelské vědomosti o formách a struktuře a managementu domácí péče - poznat způsoby spolupráce sester domácí péče s ostatními zdravotnickými profesionály v oblasti domácí péče