Předmět je zaměřený na zkoumání prostoru a determinantů regionálního rozvoje z hlediska potřeb managementu ve veřejné správě. Věnuje se novým trendům ve veřejné správě, problematice managementu na regionální a místní úrovni.
Předmět je zaměřený na zkoumání prostoru a determinantů regionálního rozvoje z hlediska potřeb managementu ve veřejné správě. Věnuje se novým trendům ve veřejné správě, problematice managementu na regionální a místní úrovni.
Předmět je zaměřený na zkoumání prostoru a determinantů regionálního rozvoje z hlediska potřeb managementu ve veřejné správě. Věnuje se novým trendům ve veřejné správě, problematice managementu na regionální a místní úrovni.
Předmět je zaměřený na zkoumání prostoru a determinantů regionálního rozvoje z hlediska potřeb managementu ve veřejné správě. Věnuje se novým trendům ve veřejné správě, problematice managementu na regionální a místní úrovni.