Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví. Kurz navazuje na předmět Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1 na úrovni vybraných standardů.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví na úrovni vybraných standardů. Seznámit studenty s vybranými účetními standardy včetně příkladů účtování vybraných problémů.