Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví na úrovni vybraných standardů. Seznámit studenty s vybranými účetními standardy včetně příkladů účtování vybraných problémů.