Předmět se zaměřuje principy a vypovídací schopnost Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) z pohledu jejich uživatelů a tvůrců. Studenti rozumí základním principům mezinárodního účetnictví, rozdílům mezi účetním systémem českých účetních předpisů (CAS) a IFRS ve vybraných účetních oblastech.