Předmět završuje celý soubor dílčích účetních předmětů uceleným pohledem na účetnictví a jeho produkty z hlediska ověřování účetní závěrky a celého účetního systému. Jde o pochopení smyslu ověřování účetních závěrek s tím, že posluchači by si měli osvojit základní principy a postupy ověřování, co od auditu může očekávat veřejnost a v co by měl vyústit, jak lze se zprávou auditora nakládat a kde je možné ji získat. Současně si klade za cíl upozornit na rizikové oblasti vnitřního kontrolního systému. Obsahem předmětu jsou i základy mezinárodních auditorských standardů a dalších právních předpisů v oblasti auditu včetně jejich aplikace.
Předmět završuje celý soubor dílčích účetních předmětů uceleným pohledem na účetnictví a jeho produkty z hlediska ověřování účetní závěrky a celého účetního systému. Jde o pochopení smyslu ověřování účetních závěrek s tím, že posluchači by si měli osvojit základní principy a postupy ověřování, co od auditu může očekávat veřejnost a v co by měl vyústit, jak lze se zprávou auditora nakládat a kde je možné ji získat. Současně si klade za cíl upozornit na rizikové oblasti vnitřního kontrolního systému. Obsahem předmětu jsou i základy mezinárodních auditorských standardů a dalších právních předpisů v oblasti auditu včetně jejich aplikace.
Předmět završuje celý soubor dílčích účetních předmětů uceleným pohledem na účetnictví a jeho produkty z hlediska ověřování účetní závěrky a celého účetního systému. Jde o pochopení smyslu ověřování účetních závěrek s tím, že posluchači by si měli osvojit základní principy a postupy ověřování, co od auditu může očekávat veřejnost a v co by měl vyústit, jak lze se zprávou auditora nakládat a kde je možné ji získat.. Současně si klade za cíl upozornit na rizikové oblasti vnitřního kontrolního systému v kontextu anti fraud opatření managementu. Obsahem předmětu jsou i základy mezinárodních auditorských standardů a dalších právních předpisů v oblasti auditu včetně jejich aplikace.