Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a vztahy v oblasti centrálního i komerčního bankovnictví, s fungováním bankovní soustavy a se základními bankovními produkty.