Předmět je koncipován jako teoreticko praktický celek. Poskytuje informace o jednotlivých oborech a specifikách ošetřovatelské péče s důrazem na sociální aspekty. Předmět je dále zaměřen na orientaci v uspokojování základních potřeb klientů. Seznamuje s organizací ošetřovatelské péče v ústavním a domácím prostředí. Dále je zaměřen na získání dovedností a znalostí praktického zvládnutí podání před lékařské první pomoci. Cíle: - poskytnout teoretický základ ošetřovatelské péče a praktický návod k provádění základních ošetřovatelských výkonů - rozpoznání a uspokojování základních potřeb klienta - vytvoření dobrého vztahu studentů k nemocným, vycházejícího z holistického pohledu na člověka - získat přehled o organizaci ošetřovatelské péče v ústavním a domácím prostředí s důrazem na sociální aspekty - osvojit si praktické dovednosti v poskytování první pomoci
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický celek. Poskytuje informace o jednotlivých oborech a specifikách ošetřovatelské péče s důrazem na sociální aspekty. Předmět je dále zaměřen na orientaci v uspokojování základních potřeb klientů. Seznamuje s organizací ošetřovatelské péče v ústavním a domácím prostředí. Dále je zaměřen na získání dovedností a znalostí praktického zvládnutí podání před lékařské první pomoci. Cíle: - poskytnout teoretický základ ošetřovatelské péče a praktický návod k provádění základních ošetřovatelských výkonů - rozpoznání a uspokojování základních potřeb klienta - vytvoření dobrého vztahu studentů k nemocným, vycházejícího z holistického pohledu na člověka - získat přehled o organizaci ošetřovatelské péče v ústavním a domácím prostředí s důrazem na sociální aspekty - osvojit si praktické dovednosti v poskytování první pomoci