Cílem předmětu je předat studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti standardních ošetřovatelských postupů, které patří ke komplexu profesních kompetencí všeobecných sester. Výuka je praktická. Předmět umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů. Předmět si bere za cíl motivovat studenty k získání kladných postojů k výkonu ošetřovatelské profese.