Předmět je zaměřen na úvod do problematiky činnosti neziskových organizací v ČR. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled problematiky psaní projektů, metod fundraisingu, strategického plánování projektového řízení nestátních neziskových organizací.

Předmět je zaměřen na úvod do problematiky činnosti neziskových organizací v ČR. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled problematiky psaní projektů, metod fundraisingu, strategického plánování projektového řízení nestátních neziskových organizací.