Cílem předmětu sociální pedagogika je seznámit studenty se současným pojetím oboru sociální pedagogika a s postavením profese sociálního pedagoga. Dále je cílem seznámit studenty se současným pojetím dané disciplíny u nás i v zahraničí, orientovat se v celé dané oblasti sociálních aspektů výchovy, charakterizovat prostředí a jeho jednotlivé typy, v nichž se výchovný proces odehrává, ukázat možnosti využívání prostředí jako výchovného prostředku.
Cílem předmětu sociální pedagogika je seznámit studenty se současným pojetím oboru sociální pedagogika a s postavením profese sociálního pedagoga. Dále je cílem seznámit studenty se současným pojetím dané disciplíny u nás i v zahraničí, orientovat se v celé dané oblasti sociálních aspektů výchovy, charakterizovat prostředí a jeho jednotlivé typy, v nichž se výchovný proces odehrává, ukázat možnosti využívání prostředí jako výchovného prostředku.