Předmět je zaměřen na úvod do problematiky činnosti neziskových organizací v ČR. Cílem předmětu je naučit studenty základům psaní projektů, tvorby prezentací, strategického plánování. Součástí předmětu jsou praktické ukázky práce vybraných neziskových organizací.