Předmět je orientován na základní informace z oboru pedagogika. Vymezuje specifika edukačního působení zdravotního pracovníka s ohledem na jednotlivá vývojová období klientů. Student/ka se seznámí s tím, jaký je vztah mezi edukací klienta a jeho léčbou. Na základě těchto poznatků je student/ka schopen/a aplikovat teoretické poznatky pedagogiky v rámci své edukační činnosti u pacienta, klienta, případně jiných osob ve speciálních dietních postupech.
Předmět je orientován na základní informace z oboru pedagogika. Vymezuje specifika edukačního působení zdravotního pracovníka s ohledem na jednotlivá vývojová období klientů. Student/ka se seznámí s tím, jaký je vztah mezi edukací klienta a jeho léčbou. Na základě těchto poznatků je student/ka schopen/a aplikovat teoretické poznatky pedagogiky v rámci své edukační činnosti u pacienta, klienta, případně jiných osob ve speciálních dietních postupech.