Předmět seznamuje studenty se základními tématy z oblasti krizové pomoci a zaměřuje se na praktické využití znalostí v životě a v budoucí praxi pomáhajících profesí.