Předmět seznamuje studenty s klíčovými tématy z oblasti krize a krizové pomoci, zaměřuje se na praktické využití znalostí v běžném životě a též v budoucí praxi pomáhajících pracovníků. Budou vysvětleny etapy, formy a právní aspekty krizové intervence. Uvedeny budou konkrétní příklady a kazuistiky z praxe garanta předmětu.