Předmět prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení institucí, mezi které patří řízení procesů, tvorba business modelu, hodnotový management, vypracování modelu kompetencí, řízení kvality apod. Studenti si prohloubí získané vědomosti praktickou aplikací metod procesního managementu. Anotace předmětu: Cílem předmětu je osvojení podstaty procesního managementu a řízení procesů ve smyslu rozvoje institucí s důrazem na systémové myšlení, jednání a tvůrčí vedení spolupracovníků.