Management představuje soubor činností prováděných manažery za účelem dosažení předem stanových cílů při současném efektivním využití zdrojů. Cílem předmětu je pochopit důležitost jednotlivých funkcí managementu a jejich vzájemnou provázanost se zohledněním specifik veřejné a sociální správy.