Cílem studijního předmětu Psychologie je seznámit studenty/ky se základními sociálně psychologickými pojmy, ale i s aplikací sociální psychologie v praxi porodní asistentky. Důraz bude kladen na efektivní sociální komunikaci, včetně jejího nácviku v rámci seminářů.