Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a východisky regionální politiky a její aplikací v rámci ČR a Evropské unie. Dále budou studenti obeznámeni s definicemi jednotlivých pojmů z oblasti regionálních věd a bude vysvětlen význam a přínos jednotlivých nástrojů regionální politiky. Bude objasněn a popsán legislativní proces regionální a strukturální politiky EU v rámci současného programovacího období. Pozornost bude zaměřena především na strukturální fondy, včetně specifikace strategických i programových dokumentů EU a ČR.