Cílem předmětu je uvedení posluchačů do problematiky translatologie jako vědní disciplíny a jejich seznámení se základními pojmy a poznatky teorie překladu tak, aby mohli nabyté vědomosti aplikovat v prakticky orientovaných seminářích.