Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy práce s literárním textem a poskytnout jim základní praktické dovednosti při převodu anglicky psaného literárního textu do českého jazyka. Na rozdíl od specializovaných literárních seminářů, které doprovázejí přehledové kurzy britské a americké literatury, bude odlišnost tohoto předmětu spočívat právě v důrazu kladeném na vztah mezi angličtinou a češtinou. Zároveň získají během semináře značné praktické kompetence pro práci s textem, dohledávání reálií a zasazování textu do příslušného kontextu.