Cílem semináře je představit základní pojmy a modely sémiotiky, jak byly koncipovány především v moderní lingvistice a filosofii jazyka po tzv. obratu k jazyku. Smyslem semináře je na základě filosofické reflexe jazyka dospět k lepšímu porozumění tomu, co to je jazyk, jaký je jeho vztah ke skutečnosti, myšlení a lidské praxi.
Cílem semináře je představit základní pojmy a modely sémiotiky, jak byly koncipovány především v moderní lingvistice a filosofii jazyka po tzv. obratu k jazyku. Smyslem semináře je na základě filosofické reflexe jazyka dospět k lepšímu porozumění tomu, co to je jazyk, jaký je jeho vztah ke skutečnosti, myšlení a lidské praxi.