Přednáška se bude soustředit na moderní literárněvědné koncepty první poloviny 20. století. Jejím cílem bude představit základní tendence, klíčové pojmy a nejvlivnější koncepce v myšlení o literatuře v této době. Tematizovat bude především otázky autorství, struktury a sémantiky literárního díla, metodologie literárních dějin či vztahu umění a ideologie.